EASY Hammer Spray

by STARING
541 kr

Easy Hammer Concrete Remover är en kemisk produkt för att avlägsna betong från de flesta ytor.
Skada inte gummi, glas, aluminium, lackerade eller obelagda ytor.
Easy Hammer Concrete Remover är en effektiv och miljövänlig kemikalie för rengöring av betong och cement
på maskiner, verktyg och betongbilar.

Utförande:
Förbehandling:
Underlaget ska vara torrt för att säkerställa bästa penetrationen.

Ansökan:
Arbetstemperatur: min. 5 C˚ - max. 40 ° C
Vid lägre temperaturer är effekten långsammare.
Undvik att arbeta i direkt solljus eftersom det förkortar livet och minskar effektiviteten.
Låt betongfjernaren fungera tills ett vitt lager har lämnat och skölj med en högtrycksrengörare.
Vid behov, upprepa behandlingen. Betongborttagare får inte användas på marmor och andra kalkhaltiga
produkter.

Användningsområden:
Easy Hammer Betong Remover kan användas mestadels på alla ytor utom marmor.

Ansökan GEL:
Användas koncentrerad. Applicera med spruta.

Ansökan FOAM:
Kan spädas upp till 50% med vatten genom att ta bort tunna betongskikt.
Sätt på med ett skum.
När det blöts i skum, kan produkten spädas med 50% med vatten och täckas med lock.

Ref: 3237p

You recently viewed

Clear recently viewed